رمان و داستان

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 15.93 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN Explorers On The Moon

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 16.27 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN Destination Moon

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 16.48 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN Cigars Of The Pharaoh

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 46

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 7.64 مگابایت

توضیحات: TINTIN And The Lak Of Sharks

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 72

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 23.32 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN And Alph-Art

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 64

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 15.83 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN And The Picaros

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 17.99 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN Flight 714

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 64

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 13.46 مگابایت

توضیحات: The Adventures Of TINTIN The Castafiore Emerald

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 7.52 مگابایت

توضیحات: TINTIN In Tibet

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 64

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 12.59 مگابایت

توضیحات: The Adventurs Of TINTIN The Red Sea Sharks

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 64

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 12.96 مگابایت

توضیحات: The Adventurs Of TINTIN The Calculus Affair

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 64

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 12.59 مگابایت

توضیحات: The Adventurs Of TINTIN Land Of Black Gold

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 64

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 14.42 مگابایت

توضیحات: The Adventurs Of TINTIN Prisoners Of The Sun

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 14.83 مگابایت

توضیحات: The Adventurs Of TINTIN The Seven Crystal Balls

 

نویسنده: ژرژ رمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 15.10 مگابایت

توضیحات: The Adventurs Of TINTIN Red Rackhams Treasure

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 14 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: رمان،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

علوم غریبه

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 7

زبان: فارسی

حجم کتاب: 945 کیلوبایت

توضیحات: چند نمونه طلسم و دعا

در قبال محتوا هیچگونه مسئولیتی قبول نمی کنیم.

نویسنده: ثقه الاسلام محمد هروی طاب نژاه

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 235

زبان: فارسی

حجم کتاب: 34.40 مگابایت

توضیحات: مجموعه ذکر و ختم الاسماء الحسنی

کتابی کمیاب و دستنویس مجموعه ذکر و ختم الاسماء الحسنی

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 9

زبان: فارسی

حجم کتاب: 598 کیلوبایت

توضیحات: توصیه های به موقع

توصیه های به موقع در باره اعتماد بنفس و خود باوری

نویسنده: عبدالحسین حیدری عبدی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 7

زبان: فارسی

حجم کتاب: 144 کیلوبایت

توضیحات: فـلسفه وضو و نماز از دید متافیزیکی

مقاله ای تحت عنوان فلسفه وضو و نماز از دید متافیزیکی

نویسنده: سید جلال صیاد میری

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 5

زبان: فارسی

حجم کتاب: 410 کیلوبایت

توضیحات: تاریخ بـا شکوه مصر باستان

 

نویسنده: دوالیس اسکندرانی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 241

زبان: فارسی

حجم کتاب: 30.27 مگابایت

توضیحات: طلسمات طمطم هندی تسخیر و حانیات و عزائم جنیان

کتاب کمیاب و دستنویس طلسمات طمطم هندی تسخیر و حانیات و عزائم جنیان

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 2

زبان: فارسی

حجم کتاب: 45 کیلوبایت

توضیحات: تـفسیر اعداد تقدیر

مقاله ای با عنوان تـفسیر اعداد تقدیر

نویسنده: وحید آقا محسنی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 3

زبان: فارسی

حجم کتاب: 76 کیلوبایت

توضیحات: کنسرت بزرگ شیطان

مقاله ای تحت عنوان کنسرت بزرگ شیطان

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 6

زبان: فارسی

حجم کتاب: 68 کیلوبایت

توضیحات: شش مرحله عاقبت ما از زبان نیچه

مقاله ای با عنوان شش مرحله عاقبت ما از زبان نیچه

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 8

زبان: فارسی

حجم کتاب: 272 کیلوبایت

توضیحات: دو نقاشی از هیرونـیموس بوش

مقاله ای با عنوان دو نقاشی از هیرونـیموس بوش

نویسنده: سید جلال صیاد میری

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 5

زبان: فارسی

حجم کتاب: 419 کیلوبایت

توضیحات: شـرق اسرار آمیز

تمدن های شگفت انگیز با علوم خارق العاده

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 2

زبان: فارسی

حجم کتاب: 53 کیلوبایت

توضیحات: ساعات شبانه روز (ساعات سعد و نحس)

مقاله ای با عنوان ساعات شبانه روز (ساعات سعد و نحس)

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 12

زبان: فارسی

حجم کتاب: 124 کیلوبایت

توضیحات: روشن بینی و تـمریناتی برای تقویت آن

مقاله ای با عنوان روشن بینی و تمریناتی برای تقویت آن

نویسنده: سلمان فارسی رضی الله عنه

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 14

زبان: فارسی

حجم کتاب: 109 کیلوبایت

توضیحات: تعبیر خواب به روایت سلمان فارسی رضی الله عنه

 

نویسنده: شیخ الرئیس ابوعلی سینا

ناشر:web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 142

زبان: فارسی

حجم کتاب: 16.65 مگابایت

توضیحات: رساله کنوز المعز مین (خود آموز و آموزش فن علوم غریبه)

دستور ریاضت - جفر جامع - طلسمات احضار - اسم اعظم - تسخیر جن و ارواح - خواص حروف - علم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه

نوشته شده در تاریخ جمعه 14 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: علوم غریبه،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تخصصی(الكترونیك)

نویسنده: SYED AHSON

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 246

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 3.69 مگابایت

توضیحات: WiMAX Applications

The demand for broadband services is growing exponentially. Traditional solutions that provide high-speed broadband access use wired access technologies, such as traditional cable, digital subscriber line, Ethernet, and fiber optic. It is extremely difficult and expensive for carriers to build and maintain wired networks, especially in rural and remote areas. Carriers are unwilling to install the necessary equipment in these areas because of little profit and potential. WiMAX will revolutionize broadband communications in the developed world and bridge the digital divide in developing countries. Affordable wireless broadband access for all is very important for a knowledge-based economy and society.WiMAXwill provide affordable wireless broadband access for all, improving quality of life thereby leading to economic empowerment.

نویسنده: JOHN O. ATTIA

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 400

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 2.57 مگابایت

توضیحات: ELECTRONICS and CIRCUIT ANALYSIS using MATLAB

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 26

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 1.01 مگابایت

توضیحات: Capacitive Proximity Sensors Theory of Operation

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 13

زبان: فارسی

حجم کتاب: 2.76 مگابایت

توضیحات: دفترچه سوالات آزمون حرفه ای مهندسان رشته برق

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 56

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 740 کیلوبایت

توضیحات: AC Technical Reference

A static Adjustable Frequency Drive (AFD) is an electronic unit for speed control of AC motors. The AFD controls the motor speed by converting the frequency and voltage of the mains supply from fixed to variable values.

نویسنده: Yang Yuan

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 3

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 321 کیلوبایت

توضیحات: Design and Test of Novel Programmable Digital

Design and Test of Novel Programmable Digital Three Phases SPWM Chip

نویسنده: G. Ebersohn

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 4

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 257 کیلوبایت

توضیحات: FPGA-Implemented Carrier based SPWM Multilevel Controller

 

نویسنده: Saad Mekhilef

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 4

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 354 کیلوبایت

توضیحات: Xilinx Fpga Based Three Phase PWM Inverter

Xilinx Fpga Based Three Phase PWM Inverter And Its Application For Utility Connected PV System

نویسنده: Ying-Yu Tzou

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 11

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 344 کیلوبایت

توضیحات: FPGA Realization of Space-Vector PWM Control

FPGA Realization of Space-Vector PWM Control IC for Three-Phase PWM Inverters

نویسنده: نا مشخص

ناشر:web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 105

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 3.18 مگابایت

توضیحات: Space Radiation Hazards and the Vision for Space Exploration

Space Radiation Hazards and the Vision for Space Exploration

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 62

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 1.52 مگابایت

توضیحات: Uninterruptible Power Supplies and Active Filters

Uninterruptible power supply (UPS) systems provide uninterrupted, reliable, and high-quality power for vital loads. They, in fact, protect sensitive loads against power outages as well as overvoltage and undervoltage conditions. UPS systems also suppress line transients and harmonic disturbances. Applications of UPS systems include medical facilities, lifesupport systems, data storage and computer systems, emergency equipment, telecommunications, industrial processing, and on-line management systems.

نویسنده: نا مشخص

ناشر:web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 5

زبان: فارسی

حجم کتاب: 55 کیلوبایت

توضیحات: موتورهای الکتریکی

مقاله ای با عنوان موتورهای الکتریکی

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 93

زبان: فارسی

حجم کتاب: 1.4 مگابایت

توضیحات: مدارهای مغناطیسی و انواع موتورها و ژنراتورها

مدارهای مغناطیسی و انواع موتورها و ژنراتورها و ...

نوشته شده در تاریخ جمعه 14 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: تخصصی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تخصصی(الكترونیك)

نویسنده: Jon Burroughs

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 24

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 942 کیلوبایت

توضیحات: Controlling 3-Phase AC Induction Motors Using the PIC18F4431

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر:web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 52

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 5.41 مگابایت

توضیحات: Military & Aerospace Electronics

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 7

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 568 کیلوبایت

توضیحات: High-Accuracy PWM Output Temperature Sensors

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 388

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 2.64 مگابایت

توضیحات: LabVIEW Basics I Course Manual

LabVIEW Basics I Course Manual

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 9

زبان: فارسی

حجم کتاب: 405 کیلوبایت

توضیحات: آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان برق

 

نویسنده: E.Koutroulis

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 7

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 614 کیلوبایت

توضیحات: A bidirectional, sinusoidal, high-frequency inverter design

 

نویسنده: Jean-Noël FIORINA

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 18

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 164 کیلوبایت

توضیحات: Using of IGBT in UPS

The UPS market is highly competitive. As a result, UPS performance and reliability requirements are steadily increasing and can only be satisfied if the components used keep pace.
The present article provides a comparative analysis of the different semiconductors available for UPS components and their respective applications. Easy control, excellent switching characteristics and high reliability today make IGBTs the best choice for medium and high-power UPS. They significantly improve UPS performance, particularly in terms of efficiency, acoustic noise, size and weight.

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 495

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 5 مگابایت

توضیحات: IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial

IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power Systems Analysis

نویسنده: via Baioni

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 123

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 1.56 مگابایت

توضیحات: Electrical installation handbook

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 91

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 0.99 مگابایت

توضیحات: LabVIEW

Getting Started with LabVIEW

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: ZIP

تعداد صفحات: -

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 2.06 مگابایت

توضیحات: etap tutorial

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 73

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 1.33 مگابایت

توضیحات: EPLAN Software & Service

 نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 184

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 1.10 مگابایت

توضیحات: ePLAN 5

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر:web-3o

نوع فایل: ZIP

تعداد صفحات: -

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 1.30 مگابایت

توضیحات: Electrical Calculations

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 2

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 559 کیلوبایت

توضیحات: Power Supply Topologies

Texas Instruments, the Power Behind Your Designs

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: تخصصی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
type=text/javascript>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic