نویسنده: سید محمد خامنه ای

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 564 کیلوبایت

توضیحات: فلسفه زن بودن

در این بحث ضمن بررسی فلسفه عوارض و قوایی که در وجود زن قرار داده شده تا او بدان وسیله به کمال مطلوب انسانی دست یابد مباحثی نیز پیرامون حقوق زن طرح و مورد دقت قرار گرفته است.


نویسنده: مریم فرهمند

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 565 کیلوبایت

توضیحات: فمینیسم و لزبینیسم

بر مبنای نظریه لزبین فمینیسم، عمده‌ترین ستم مردان علیه زنان در روابط جنسی نابرابر زن و مرد است و همجنس‌گرایی زنان، آزادی جنسی آنان و رهایی از تقیدات خانواده، تنها راه رهایی آنها از این ستم جنسی است.
این نوشتار با تبیین اجمالی نظریات این گروه فمینیستی، برخی فعالیت‌های آنان را جهت اشاعه و عادی جلوه دادن این رفتار، از طریق ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی، تشكیلاتی و فنی برمی‌شمارد و در پایان با اشاره به نتایج تحقیقات و مطالعات علمی و ذكر شواهد ممنوعیت این عمل در ادیان توحیدی، برخی تأثیرات سوء همجنس‌گرایی بر سلامت جسمی، روحی و اجتماعی زنان از جمله فروپاشی خانواده، اضمحلال اخلاق، تخریب هویت زنانه و ایجاد گرایش جنسی بیمارگونه را تبیین می‌كند.

نویسنده: سید مهدی سجادی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 528 کیلوبایت

توضیحات: فمینیسم پست مدرن

فمینیسم پست‌مدرن از متأخرترین گرایش‌های فمینیسم است كه تحت تأثیر آموزه‌های پست‌مدرن شكل گرفته است. جریان مذكور با تأكید بر اصل تفاوت انسان‌‌ها و به ویژه تفاوت‌های میان زنان و زنان و مردان، تردید در روایت‌های كلان و مفروضات پیشینی مربوط به حقیقت و نفی مبانی معرفت‌شناختی و متافیزیکی هویت مدرنیستی، بر این باور است كه نمی‌توان زن را با قالب مشخصی تعریف نمود و یك ساختار فرهنگی- اجتماعی ثابت برای وی در نظر گرفت. رویكرد فوق از سوی جریانات فمینیستی رادیكال و لیبرال مورد نقد قرار گرفته است.
نوشتار حاضـر پـس از معرفی فمینیسم پسـت‌مدرن و تبییـن آمـوزه‌های آن، تعامل بیـن فمینیسم و پست‌مدرنیسم، تقابل و توافق میان آن دو را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و سرانجام به ذكر دیدگاه برخی فمینیست‌های پست‌مدرن از قبیل ایریگاری و والتر می‌پردازد.

نویسنده: منصور ابراهیمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 639 کیلوبایت

توضیحات: ارسطو در بوطیقا

دریافت جامع از دیدگاه ارسطو در باب هنر منوط به بررسی همة آثار اوست؛ زیرا بوطیقا فقط دربارة یك نوع از صناعت (تخنه) ، هنر مبتنی بر بازنمایی و محاكات، است. ارسطو در بوطیقا از نقش عاطفه و احساس در آفرینش و دریافت هنری غافل نمانده است و بحثش در باب میمسیس پاسخ مستقیم به افلاطون نیست. امروزه ارسطوی واقعی، بلكه «میراث ارسطویی» حیات نظری و فعال دارد و فقط در چنین زمینه‌ای می‌توان، هم‌صدا با ریكور، از پیوند میمسیس و میتوس / موتوس و پوئسیس سخن گفت. ارسطو مرز شعر و تاریخ را روشن و نتیجة كار شاعر را برتر از كار مورخ می‌داند. او از سه حوزة شناخت سخن می‌گوید: نظری، عملی، ابداعی. به این‌كه ابداع نوعی شناخت است كمتر توجه كرده‌اند. پذیرفته‌ایم كه ارسطو با علل چهارگانه هنرهای مفید و زیبا را از هم تفكیك می‌كند. نوسباوم استنباطی دیگر دارد و هایدگر تفسیری بدیع و شاعرانه از علل اربعه و فوزیس و تخنه (هنر) عرضه می‌كند.

نویسنده: اچ. ال. ای. هارت

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 507 کیلوبایت

توضیحات: مسائل فلسفه حقوق

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند.

نویسنده: بهین اربابی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 183

زبان: فارسی

حجم کتاب: 3.56 مگابایت

توضیحات: زبان فهم ها

کتابی با عنوان زبان فهم ها

نویسنده: محمد پور هرمزان

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 26

زبان: فارسی

حجم کتاب: 1.57 مگابایت

توضیحات: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فلسفه،     | نظرات()