نویسنده: عسكرى اسلام‏پور

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 520 کیلوبایت

توضیحات:

از جمله اشكالاتى كه طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏كنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مى‏گویند: چرا اسلام ارث زن را كه ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟
نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است كه با كنكاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حكم اسلامى را تبیین كند.
در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشكالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مى‏گردد و بر این نكته تأكید مى‏شود كه قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.

نویسنده: محمد نوذری فردوسیه

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 488 کیلوبایت

توضیحات:

مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یكی از موضوع های اساسی حقوق كیفری مطرح بوده است. برخی از فمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران كه قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی كه سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین، انواع سقط جنین و عوامل مؤثر در آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، دلایل موافقان و مخالفان فقهای امامیه قبل و نیز بعد از دمیده شدن روح و دلایل فمینیست های موافق و مخالف آزادی سقط جنین بیان و بررسی شده و سرانجام قانون سقط جنین در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در پایان خلأهای قانونی و راه های رفع آن پیشنهاد گردیده است.

نویسنده: آلن سوبل

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 510 کیلوبایت

توضیحات:

فلسفة جنسیت، مانند فلسفة علم، فلسفة هنر یا فلسفة حقوق، مفاهیم و گزاره‌هایی را در مورد جنسیت بررسی می‌كند و كارشناسان این رشته به تبیین مباحث مفهومی، متافیزیكی و هنجاری آن همت می‌گمارند.


نویسنده: مریم فرهمند، آمنه بختیاری

ناشر:web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 492 کیلوبایت

توضیحات:

فمینیسم با طرح محوری موضوع آزادی جنسی زن و طرد نقش های كلیشه ای مادری و همسری در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتی گردید و موضع گیری خاصی را در این راستا اتخاذ نمود كه عمدتاً در جهت مخالفت و حذف این بنیان های اجتماعی بود. از نقطه نظر فمینیسم رادیكال، مردان در جایگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقیاد زنان را در پی دارد، لذا سیستم های متعامل زنان و مردان نظیر خانواده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. این تندروی های فمینیستی علی رغم ظاهر فریبنده اش، ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی را ایجاد نمود كه اكنون با شكست در تعیین جایگاه مطلوب برای زنان به بن بست رسیده است.

نویسنده: رضا رمضان نرگسی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 514 کیلوبایت

توضیحات:

تجاوز جنسی پدیده ای است كه از گذشته های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سكس، در سطح بسیار گسترده‎ای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح می‎باشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگی‎های متجاوزان و بزه‎دیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامد های ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهكارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه كرده است.


نویسنده: رزماری رادفورد رویتر

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 519 کیلوبایت

توضیحات:

در این نوشتار دوره های عمده مسیحیت غربی و نحوه مناسبات مرد و زن در جامعه مسیحی از منظر الهیات بررسی می شود. این موضوع تاریخ بسیار پیچیده ای دارد که تمامی بیست قرن گذشته، فرهنگ های مختلف و نهضت های دینی را در بر گرفته است.
رزماری رادفورد رویتر در این نوشتار قصد آن ندارد که درباره سنّت های کاتولیک و ارتدوکس شرقی داوری نماید و ضرورتا به دنبال ساده سازی موضوع می باشد. وی خطوط اصلی مسیحیت را حول موضوع تعارض بین دو فهم الهیاتی از مناسبات مرد و زن یعنی فرودستی و تعادل،ترسیم می کند.

نویسنده: الیزابت فاكس جلووف

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 548 کیلوبایت

توضیحات:

ورود جهان به هزارة سوم توأم با تغییرات چشمگیری بوده است كه از این میان نقش آفرینی بازیگران غیردولتی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار می‏باشد. جنبش زنان كه با شعار «تساوی حقوق زنان و مردان» پا به عرصه گذارده و در اواخر قرن بیستم، در گسترة جهانی مورد اقبال زیادی واقع شد؛ از جمله این جنبش هاست كه می‏طلبد مورد تأمل و بررسی دقیق قرار گیرد.
ضرورت این امر با توجه به نفوذ ایده های این جنبش به جامعه ایرانی، بیش از پیش برای ما روشن می‏شود. افزون بر این، امروزه داعیه های این جنبش به مراتب وسیعتر و بیشتر از زمان تكوین آن می‏باشد؛ به گونه‏ای كه شكل و تعریف تازه ای از خانواده را عنوان می‏نماید كه تا بیش از این برای ما چندان شناخته شده نبود.
كتاب «زنان و آینده خانواده» که بخشی از کتاب اصلی آن به زبان انگلیسی می باشد به بررسی ماهیت و انواع گروه های فمینیستی در غرب و تاثیر آن بر خانواده پرداخته است.


نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 33

زبان: فارسی

حجم کتاب: 297 کیلوبایت

توضیحات:

مجموعۀ عرفان در زمانه و زندگی ما 5

نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 35

زبان: فارسی

حجم کتاب: 294 کیلوبایت

توضیحات:

مجموعۀ عرفان در زمانه و زندگی ما 4

نویسنده: آیة الله العظمی صانعی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 12

زبان: فارسی

حجم کتاب: 128 کیلوبایت

توضیحات:

ارث زن از شوهر
فقه و زندگی 5


نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 22

زبان: فارسی

حجم کتاب: 231 کیلوبایت

توضیحات:

مقاله ای با عنوان ازدواج در اسلام

نویسنده: محمود یزدانی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 13

زبان: فارسی

حجم کتاب: 200 کیلوبایت

توضیحات:

از فلسفه و اهداف ازدواج بیشتر بدانید

نویسنده: ابراهیم امینی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 168

زبان: فارسی

حجم کتاب: 942 کیلوبایت

توضیحات:

آیین همسر داری در اسلام

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: خانواده،     | نظرات()