فلسفه

نویسنده: محمد پور هرمزان

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 26

زبان: فارسی

حجم کتاب: 1.57 مگابایت

توضیحات: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی

 

نویسنده: دکتر حسین الهی قمشه ای

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 225

زبان: فارسی

حجم کتاب: 3.26 مگابایت

توضیحات: متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر حسین الهی قمشه ای

 

نویسنده: شیخ شهاب الدین سهروردی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 7

زبان: فارسی

حجم کتاب: 217 کیلوبایت

توضیحات: روزی با جماعت صوفیان

روزی با جماعت صوفیان اثر شیخ شهاب الدین سهروردی

نویسنده: شیخ شهاب الدین سهروردی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 11

زبان: فارسی

حجم کتاب: 246 کیلوبایت

توضیحات: فی حقیقه العشق یا مونس العشاق

فی حقیقه العشق یا مونس العشاق اثر شیخ شهاب الدین سهروردی به کوشش حسین مفید

نویسنده: شیخ شهاب الدین سهروردی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 13

زبان: فارسی

حجم کتاب: 170 کیلوبایت

توضیحات: آواز پـر جبرئیل

آواز پر جبرئیل اثر شیخ شهاب الدین سهروردی

نویسنده: شیخ شهاب الدین سهروردی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 9

زبان: فارسی

حجم کتاب: 225 کیلوبایت

توضیحات: عقل سرخ

عقل سرخ اثر شیخ شهاب الدین سهروردی به کوشش حسین مفید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فلسفه،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فلسفه

نویسنده: سید محمد خامنه ای

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 564 کیلوبایت

توضیحات: فلسفه زن بودن

در این بحث ضمن بررسی فلسفه عوارض و قوایی که در وجود زن قرار داده شده تا او بدان وسیله به کمال مطلوب انسانی دست یابد مباحثی نیز پیرامون حقوق زن طرح و مورد دقت قرار گرفته است.


نویسنده: مریم فرهمند

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 565 کیلوبایت

توضیحات: فمینیسم و لزبینیسم

بر مبنای نظریه لزبین فمینیسم، عمده‌ترین ستم مردان علیه زنان در روابط جنسی نابرابر زن و مرد است و همجنس‌گرایی زنان، آزادی جنسی آنان و رهایی از تقیدات خانواده، تنها راه رهایی آنها از این ستم جنسی است.
این نوشتار با تبیین اجمالی نظریات این گروه فمینیستی، برخی فعالیت‌های آنان را جهت اشاعه و عادی جلوه دادن این رفتار، از طریق ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی، تشكیلاتی و فنی برمی‌شمارد و در پایان با اشاره به نتایج تحقیقات و مطالعات علمی و ذكر شواهد ممنوعیت این عمل در ادیان توحیدی، برخی تأثیرات سوء همجنس‌گرایی بر سلامت جسمی، روحی و اجتماعی زنان از جمله فروپاشی خانواده، اضمحلال اخلاق، تخریب هویت زنانه و ایجاد گرایش جنسی بیمارگونه را تبیین می‌كند.

نویسنده: سید مهدی سجادی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 528 کیلوبایت

توضیحات: فمینیسم پست مدرن

فمینیسم پست‌مدرن از متأخرترین گرایش‌های فمینیسم است كه تحت تأثیر آموزه‌های پست‌مدرن شكل گرفته است. جریان مذكور با تأكید بر اصل تفاوت انسان‌‌ها و به ویژه تفاوت‌های میان زنان و زنان و مردان، تردید در روایت‌های كلان و مفروضات پیشینی مربوط به حقیقت و نفی مبانی معرفت‌شناختی و متافیزیکی هویت مدرنیستی، بر این باور است كه نمی‌توان زن را با قالب مشخصی تعریف نمود و یك ساختار فرهنگی- اجتماعی ثابت برای وی در نظر گرفت. رویكرد فوق از سوی جریانات فمینیستی رادیكال و لیبرال مورد نقد قرار گرفته است.
نوشتار حاضـر پـس از معرفی فمینیسم پسـت‌مدرن و تبییـن آمـوزه‌های آن، تعامل بیـن فمینیسم و پست‌مدرنیسم، تقابل و توافق میان آن دو را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و سرانجام به ذكر دیدگاه برخی فمینیست‌های پست‌مدرن از قبیل ایریگاری و والتر می‌پردازد.

نویسنده: منصور ابراهیمی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 639 کیلوبایت

توضیحات: ارسطو در بوطیقا

دریافت جامع از دیدگاه ارسطو در باب هنر منوط به بررسی همة آثار اوست؛ زیرا بوطیقا فقط دربارة یك نوع از صناعت (تخنه) ، هنر مبتنی بر بازنمایی و محاكات، است. ارسطو در بوطیقا از نقش عاطفه و احساس در آفرینش و دریافت هنری غافل نمانده است و بحثش در باب میمسیس پاسخ مستقیم به افلاطون نیست. امروزه ارسطوی واقعی، بلكه «میراث ارسطویی» حیات نظری و فعال دارد و فقط در چنین زمینه‌ای می‌توان، هم‌صدا با ریكور، از پیوند میمسیس و میتوس / موتوس و پوئسیس سخن گفت. ارسطو مرز شعر و تاریخ را روشن و نتیجة كار شاعر را برتر از كار مورخ می‌داند. او از سه حوزة شناخت سخن می‌گوید: نظری، عملی، ابداعی. به این‌كه ابداع نوعی شناخت است كمتر توجه كرده‌اند. پذیرفته‌ایم كه ارسطو با علل چهارگانه هنرهای مفید و زیبا را از هم تفكیك می‌كند. نوسباوم استنباطی دیگر دارد و هایدگر تفسیری بدیع و شاعرانه از علل اربعه و فوزیس و تخنه (هنر) عرضه می‌كند.

نویسنده: اچ. ال. ای. هارت

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 507 کیلوبایت

توضیحات: مسائل فلسفه حقوق

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند.

نویسنده: بهین اربابی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 183

زبان: فارسی

حجم کتاب: 3.56 مگابایت

توضیحات: زبان فهم ها

کتابی با عنوان زبان فهم ها

نویسنده: محمد پور هرمزان

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 26

زبان: فارسی

حجم کتاب: 1.57 مگابایت

توضیحات: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فلسفه،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فلسفه

نویسنده: مارینا اوتاوی، عمر حمزاوی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 554 کیلوبایت

توضیحات: احزاب سکولار در جهان عرب

در ادبیات سیاسی از احزاب به همراه مطبوعات، پارلمان و انتخابات، به عنوان چهار رکن دموکراسی یاد میشود. در واقع وجود این ارکان برای دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی ضروری فرض شده و تاکنون صدها عنوان مقاله و کتاب در باب آنها به رشته تحریر درآمده است. به همین جهت، وجود این چهار رکن همواره به عنوان استاندارد و معیاری برای بررسی وجود، میزان و درجه حضور دموکراسی در یک جامعه مد نظر قرار گرفته است و از این رو، هر نظامی که درصدد برقراری دموکراسی باشد، بدون شک در راه برقراری این چهار رکن – حتی بصورت ظاهری – تمام تلاش خود را به کار می گیرد. این امر در کشورهایی که مدتی قبل یا بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال دست یافتند و بطور کلی در کشورهایی که در ادبیات سیاسی به عنوان

نویسنده: حسین لطفی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 618 کیلوبایت

توضیحات: ارسطو و ابن سینا

در این نوشتار، نویسنده سعی کرده است تا ضمن بررسی تاثیرات ارسو بر اندیشه ابن سینا موارد اختلاف این دو فیلسوف بزرگ یونان و ایران را در سه شاخه طبیعیات، علم النفس و الهیات مورد توجه قرار دهد.

نویسنده: محمد مددپور

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 558 کیلوبایت

توضیحات: منطق هرمنوتیکی هیدگر و زندآگاهی حکمت انسی

کتاب حاضر به قلم محمد مددپور با کنکاش در منطق هرمنوتیک رسمی و غیر رسمی حاضر سعی دارد تا تشابهات منطق هرمنونتیکی مارتین هایدگر را با حکمت انسی و اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

نویسنده: حمید رضا نمازی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 646 کیلوبایت

توضیحات: فلسفه زیستن

کتاب حاضر مجموعه گفتارهای حمیدرضا نمازی است با عنوان فلسفه زیستن که در سال 1384 در دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد ـ تهران مركز- ارائه شده است. این گفتارها پیش از این به صورت مجزا در سایت باشگاه اندیشه ارائه شده است که 9 جلسه اول این مباحث در این کتاب گردآوری شده است. نمازی در این 9 جلسه 9 موضوع اصلی فلسفه زیستن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد.

نویسنده: یوسف علی آبادی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 562 کیلوبایت

توضیحات: زبان حقیقت و حقیقت زبان

این سئوال که چه نوع مشغله‌ی فکری درباره‌ی زبان می‌تواند خصیصه‌ای کاملاً فلسفی داشته باشد و چگونه در خدمت حل مسائل بنیادی فلسفه قرار گیرد، موضوعی است که کتاب حاضر سعی دارد به آن بپردازد.
نویسنده برای بررسی این موضوع، متفکرانی را که هریک در پی‌ریزی شالوده‌ی سنت تحلیلی نقشی پیشگام داشته‌اند برگزیده‌ و سعی کرده است تا نظر خود را درباره‌ی دستاوردهای عمده‌ی ایشان ارائه نماید. وی ابتدا از رئوس نظریه‌ی مور آغاز کرده و سپس به رئوس نظریات فرگه پرداخته است.

نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 596 کیلوبایت

توضیحات: ریشه ها و نشانه های سکولاریسم

سكولاریزم یعنی چه؟ ریشه در كجا دارد؟ فرق آن با علمانیت در جهان اسلام چیست؟ رابطه دین و حكومت چگونه است؟
پیامدهای سكولاریزم چه چیزی است؟ عوامل آن كدامند؟
آیا در اسلام نیز آن عوامل وجود دارند تا سكولاریزم هم وجود داشته باشد یا خیر؟
ارتباط سكولاریزم با مكاتب فكری دیگر چیست؟ آیا بشر تكلیف‌گراست یا حق‌گرا؟
در این اثر، نویسنده تلاش كرده است به سؤالات فوق پاسخ گوید و افزون بر آن، علل و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی سكولاریزم را بررسی، و مبانی فلسفی و كلامی آن را بیان نماید.
مباحث كتاب عبارتند از:سكولاریزم و سكولاریزاسیون، علل و زمینه‌های پیدایش سكولاریزم، سكولاریزم و قداست‌زدایی، سیانتیسم و سكولاریزم، سكولاریسم و اومانیسم، راسیونالیسم و سكولاریسم، سكولاریسم و لیبرالیسم، سكولاریسم و مدرنیسم، سكولاریسم و تفكر فلسفی، سكولاریسم در مقایسه با حق و تكلیف.
نویسنده در هر گفتار ضمن تعریف هریك از اصطلاحات بالا، به سیر تاریخی آن نیز اشاره كرده و رابطه آنها را با سكولاریسم بیان كرده و به نقد آن پرداخته است.

نویسنده: مظفر نامدار

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 525 کیلوبایت

توضیحات: شبیه سازی مدرنیسم

نویسنده نوشتار حاضر معتقد است شناخت جریان های این دوره، به درک تلقی آن ها از مفهوم تجدد و ترقی وابسته است و طبقه بندی آن ها به جریان های دینی و سکولار، سنت گرا و متجدد، چپ و راست و ... یک طبقه بندی «پسینی» است، نه «پیشینی»؛ به عبارت دیگر دینی و سکولار، سنت گرا و متجدد، چپ و راست، آزادی خواه و مستبد، ارتجاع و ترقی و همه آن مضامینی که به نحوی تاریخ دوران معاصر ایران را تحت سیطره خود قرار داده است، زاییده این تلقی از کیفیت دگرگونی و خاستگاه آن می باشد و لاجرم، قبل از آن که یک طبقه بندی عقلی و تاریخی باشد، یک طبقه بندی سیاسی و ذهنی است.
نوسنده سعی دارد در این نوشتار به وجوه سیاسی و ذهنی بودن این طبقه بندی ها خواهد بپردازد و معتقد است درک تلقی متفکران و کارگزاران عصر قاجاری از مفهوم تجدد و ترقی و خاستگاه آن، برای مقایسه جریان های مورد ادعای این نوشتار ضروری است؛ چون نقطه عزیمت طیف بندی های فکری، اجتماعی و سیاسی دوران معاصر است و شناخت چالش های تاریخ معاصر بدون شناخت این نقطه عزیمت، ابتر خواهد بود.

نویسنده: کریستوفر بالس

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 486 کیلوبایت

توضیحات: ذهنیت نسلی

در نوشتار حاضر نویسنده در پی این است تا رئوس نظریه ای درباره ذهنیت نسلی را مطرح نماید و نظریه خود را با تعریفی از نسل و نحوه شکل گیری نسل ها آغاز می نماید. همچنین تعریفی از ابژه های نسلی ارائه می دهد:

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فلسفه،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فلسفه

نویسنده: احمد واعظى

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 548 کیلوبایت

توضیحات: چیستى هرمنوتیک

هرمنوتیک طى چند قرن اخیر توانسته است به عنوان یک دانش یا فن مستقل، جایگاه ویژه‏اى در حوزه تفکر بشرى پیدا کند و امروزه متفکّرین برجسته فراوانى در این خصوص به تأمّل و پژوهش، اشتغال دارند. افزون بر اینکه هرمنوتیک در قرن بیستم توانسته است دستاوردهاى خود را به دیگر حوزه‏هاى دانش همچون فلسفه، الهیات، نقد ادبى، علوم اجتماعى و فلسفه علم سرایت داده و پرسشها و بحثهاى نوینى را در آن عرصه‏ها پى افکند.
این نوشتار با هدف ارائه تصویرى اجمالى از ماهیت و قلمرو هرمنوتیک به مباحثى چون سیر تاریخى، تعریف، اهداف و بررسى جایگاه هرمنوتیک در مقایسه با دیگر شاخه‏هاى معرفتى مى‏پردازد و در ادامه چالشهایى را که هرمنوتیک معاصر در حوزه تفکر دینى ایجاد مى‏کند بررسى مى‏کند.


نویسنده: بهرام محیی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 497 کیلوبایت

توضیحات: هابس و فلسفه سیاسی مدرن

توماس هابس یکی از بحث انگیزترین متفکران سیاسی دوران جدید است. در میان مفسران و پژوهشگران آثار هابس، داوری های گوناگون و متضادی در مورد آرای وی به چشم می خورد. از او به عنوان «وکیل جباریت» گرفته، تا «پیشگام حقوق بشر» یاد کرده اند. اما علیرغم این اختلاف نظرها در مورد وی، تردیدی در این زمینه وجود ندارد که توماس هابس در فلسفه ی سیاسی خود، نه تنها با رویگردانی از اندیشه ی سیاسی سده های میانه، بلکه همچنین با گسست از فلسفه ی سیاسی کلاسیک یونان، یعنی سنتی تقریبا" دو هزارساله، اندیشه ی سیاسی دوران جدید را پایه گذاری کرده است. هابس در فلسفه ی سیاسی خود، شالوده های استواری برای نظریه ی دولت به مفهوم مدرن آن ریخت. به جرئت می توان گفت که تمام فلسفه های سیاسی پس از هابس، در تداوم و یا واکنش سنجشگرانه نسبت به آن مفاهیم، ایده ها و پرسش هایی شکل گرفته اند، که نخستین بار در فلسفه ی سیاسی وی اندیشیده و طرح شده است.
این نوشته آهنگ آن دارد، تا پرتویی بر فلسفه ی سیاسی توماس هابس بیفکند و بویژه از راه درنگی بر مهمترین اثر او یعنی «لویاتان»، برخی مفاهیم کانونی اندیشه ی وی را بکاود.

نویسنده: سید محمد انتظام

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 489 کیلوبایت

توضیحات: معرفت شناسى افلاطون

معرفت شناسى همواره یكى از مهمترین مباحث فلسفى به شمار رفته است. توجه فیلسوفان از آغاز تدوین فلسفه تاكنون به معرفت شناسى متفاوت بوده است، در این میان افلاطون یكى از برجسته ترین شخصیتهایى است كه معرفت شناسى دغدغه اصلى و اساسى او بوده است. و اندیشه هاى بدیع و ژرفى را از طریق روش «دیالكتیك » پیرامون چیستى معرفت و ویژگیها و واقع نمایى آن ارائه نموده. اما با توجه به این كه افلاطون مباحث گوناگونى را در معرفت شناسى مطرح نموده ابتدا باید عناصر و سازه هاى مختلف تفكر افلاطونى را در هر یك از مباحث فلسفى به دست آورد و سپس، با تركیب آنها ساختمان فكرى او را در آن خصوص نشان داد. براساس این روش، سازه هاى معرفت شناسى افلاطون به ترتیب عبارتند از:
1- ادراك حسى و نقد آن
2- عقیده و پندار
3- ریاضیات
4- شناخت ایده ها و نیز آثار آنها و بیان روابط آنها با یكدیگر و با اشیاء محسوس
5- یادآورى
6- دیالكتیك
در این نوشتار پیوند منطقى بین این مراحل در گذر از هر مرحله به مرحله بعدى آشكار گردیده است.

نویسنده: على پایا

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 564 کیلوبایت

توضیحات: كارناپ و فلسفه تحلیلى

رودولف كارناپ در دوره فعالیت علمى خویش آثار فراوانى از خود باقى گذارده، نقش مؤثرى در شكل دادن به بحثهاى فلسفى در اروپا و آمریكا داشته است. این تاثیر كه عمدتا به صورت تلاش دیگر فلاسفه تحلیلى براى رد آرا و دیدگاههاى وى تجلى كرده، از آن روى حائز اهمیت است كه درك دقیقتر بخش قابل توجهى از نظرات فلاسفه سرشناسى همچون پوپر و كواین و شاگردان نام آور آنان را به آشنایى تفصیلى با آراء كارناپ وابسته و منوط ساخته است.
نوشتار حاضر نگاهی است به فلسفه تحلیلی و تکاپوهای کارناپ در این زمینه.

نویسنده: استیون كلارك

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 512 کیلوبایت

توضیحات: اخلاق زیستی

اخلاق زیستی از مباحث نسبتا جدیدى است كه در جهان غرب مطرح شده و اندیشمندانى را به خود مشغول كرده و كتاب ها و مقالاتى را پدید آورده است. به تازگى دو جلد كتاب با عنوان اخلاق زیستی(3) به فارسى ترجمه شده كه سرآغاز و نویدبخش شكوفا شدن این مباحث در زبان فارسى است. اخلاق زیستی با قضایاى كلى درباره جنبه هاى مختلف رابطه انسان با محیط زیست اش سروكار دارد. در ریشه یابى بنیان هاى فرهنگى بحران زیست محیطى كنونى، برخى(4) نگرش انسان محورانه به طبیعت را مسئول دانسته اند، نگرشى كه نخستین جلوه هاى آن به سفر پیدایش در كتاب مقدس مى رسد. آرنولد توین بى نیز در گفتگو با داى ساتسو ایكه دا، دانشمند ژاپنى، به این نتیجه رسیده كه دین مورد نیاز بشر كنونى همه خداگرایى كه (panthism) است كه احترام به منزلت و قداست كل طبیعت را تعلیم مى دهد و یكتاپرستى یهودى [و نیز مسیحى و اسلامى] توجیه گر بهره بردارى حریصانه بشر از طبیعت است، چیزى است كه بشر كنونى به آن نیازى ندارد. استیون كلارك، نویسنده نوشتار حاضر در پى آن است كه چنین دیدگاه هایى را به نقد بكشد. به اعتقاد او، همه خداگرایى دقیقا همان چیزى است كه ما بدان نیاز نداریم وایمان مسیحى همراه با دیگر ادیان بزرگِ داراى كتاب مقدس احترام به منزلت و قداست مخلوقات خدا را تعلیم مى دهند. مباحث مطرح شده در این نوشتار به دلیل اختصار وعدم سابقه ممكن است تا حدى سنگین و دشواریاب به نظر آیند؛ از این رو، علاقه مندان به تفصیل بیشتر در این زمینه را به كتاب پیشگفته ارجاع مى دهیم.

نویسنده: محمد تقی فعالی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 635 کیلوبایت

توضیحات: ادراك حسی از دیدگاه ابن سینا (جلد دوم)

معرفت شناسى در میان شاخه هاى بسیار متنوع فلسفه از جهاتى ممتازاست. شاید مهم ترین جهت این باشد كه بسیارى از مباحث و مسائل دیگر شاخه هاى فلسفه توانمندى عقل و ذهن را در درك و كشف واقعیت از پیش فرض گرفته اند، وجود معرفت را مفروض پنداشته و نفى شكاكیت را مسلم انگاشته اند. حال آن كه این مسائل مانند ده هامبحث مردافكن و تشویش آور دیگر از قبیل: تحلیل معرفت، ارزشمندى ادراكات، ملاك توجیه باور، مشكلات انواع معرفت نظیر استقرا، ادراك حسى حافظه و علم ما تقدم تنهابخشى از مسائل عرفت شناسى است كه باید از قبل بدان پرداخت و در آن علم، اتخاذموضع نمود در غیر این صورت در بسیارى از مسائل عقلى و فلسفى چاره اى جز سكوت نیست.
در این میان مسئله ادراك حسى نقشى ممتاز دارد. زیرا مایه و اساس دیگر ادراكات تصورى وتصدیقى است. تاثیر و نقش احساس تا بدان جا بنیادى است كه بیست نقش گوناگون براى آن ذكرشده و فیلسوفى بى نظیر مانند بوعلى در این زمینه صدها صفحه نگاشته و غبار كهنگى از طلعت آن سترده است هر چند اندیشمندان بعدى كار احساس را نیم خام گذاردند.
نوشتار حاضر مسئله ادراک حسی را از منظر شیخ الئیس بوعلی سینا بررسی می نماید.

نویسنده: متیاس استیوپ

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 545 کیلوبایت

توضیحات: معرفت پیشینی

این نوشتار به مفهوم پیشینی (apriority)؛ تمایز میان گزاره‏های تحلیلی و تركیبی؛ و شك‏گرایی دربارة «معرفت پیشینی» می‏پردازد. با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه «معرفت پیشینی» با مفهوم «توجیه پیشینی» دارد تعریف و تحلیل‌های اساسی متوجه «توجیه پیشینی» خواهد بود. از آنجا كه «استقلال از تجربه»، مؤلفة اصلی در توجیه پیشینی به شمار می‌آید مفهوم «تجربه» و منظور از «استقلال از تجربه» به دقت بررسی می‌شود. برخی معتقدند به دلیل پیوند نزدیك میان مفهوم «ضرورت» و مفهوم «استقلال از تجربه» می‌توانیم «پیشینی‌بودن» را براساس و با معیار «ضرورت» بسنجیم. تحلیل این دیدگاه و بررسی چالش‌هایی كه با آن مواجه است یكی از محورهای این نوشتار را تشكیل می‌دهد. در همین راستا، ارتباط «خطاپذیری» با «توجیه پیشینی» مدّنظر قرار می‌گیرد. تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی، هر یك رویكردی متفاوت را در این مبحث ارائه می‌كنند كه عمدتاً در چارچوب تمایز «تحلیلی تركیبی»، قابل بررسی است. در این نوشتار، همچنین شیوه‌های مختلف برای تبیین مفهوم «تحلیلی‌بودن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرانجام، استدلال‌های شك‌گرایانه در قبال «معرفت پیشینی» و توانمندی یا ناتوانی آن در رد امكان «معرفت پیشینی» ارزیابی و تحلیل خواهد شد.

نویسنده: محمد تقی فعالی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 657 کیلوبایت

توضیحات: ادراك حسی از دیدگاه ابن سینا (جلد اول)

معرفت شناسى در میان شاخه هاى بسیار متنوع فلسفه از جهاتى ممتازاست. شاید مهم ترین جهت این باشد كه بسیارى از مباحث و مسائل دیگر شاخه هاى فلسفه توانمندى عقل و ذهن را در درك و كشف واقعیت از پیش فرض گرفته اند، وجود معرفت را مفروض پنداشته و نفى شكاكیت را مسلم انگاشته اند. حال آن كه این مسائل مانند ده هامبحث مردافكن و تشویش آور دیگر از قبیل: تحلیل معرفت، ارزشمندى ادراكات، ملاك توجیه باور، مشكلات انواع معرفت نظیر استقرا، ادراك حسى حافظه و علم ما تقدم تنهابخشى از مسائل عرفت شناسى است كه باید از قبل بدان پرداخت و در آن علم، اتخاذموضع نمود در غیر این صورت در بسیارى از مسائل عقلى و فلسفى چاره اى جز سكوت نیست.
در این میان مسئله ادراك حسى نقشى ممتاز دارد. زیرا مایه و اساس دیگر ادراكات تصورى وتصدیقى است. تاثیر و نقش احساس تا بدان جا بنیادى است كه بیست نقش گوناگون براى آن ذكرشده و فیلسوفى بى نظیر مانند بوعلى در این زمینه صدها صفحه نگاشته و غبار كهنگى از طلعت آن سترده است هر چند اندیشمندان بعدى كار احساس را نیم خام گذاردند.
نوشتار حاضر مسئله ادراک حسی را از منظر شیخ الئیس بوعلی سینا بررسی می نماید.

نویسنده: یارعلى كرد فیروزجایى

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 533 کیلوبایت

توضیحات: هگل و روشنگری

این نوشتار در صدد است تا تبیینى تاریخى و مفهومى فشرده از روشنفكرى در غرب را ارائه كند. بدین منظور نخست نقطه مقابل آن؛ یعنى جهان بینى مسیحیت قرون وسطى توصیف شده است و سپس تحولات فرهنگى اجتماعى اواخر قرون وسطى كه زمینه ساز نهضت تجدید حیات فرهنگى (رنسانس) و اصلاح دینى (پروتستانتیزم) و بالاخره انقلاب علمى بودند، بیان گردیده و پس از ارائه گزارشى فشرده از نهضت تجدید حیات فرهنگى، نهضت اصلاح دینى و انقلاب علمى به عنوان عوامل تكوّن عصر روشنایى و روشنفكرى، به خود روشنفكرى، اهداف، ویژگیهاى روشنفكرى و روشنفكران پرداخته شده است. جهت ارائه بحثى انتقادى در این زمینه، نقد هگل از روشنگرى كه در كتاب پدیدارشناسى روح مطرح شده است نیز گزارش مى گردد.

نویسنده: جرمی والدران

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 505 کیلوبایت

توضیحات: فلسفه حق

مفهوم «حق» در علم حقوق، اخلاق و سیاست کاربرد وسیعی دارد و منشأ همه حقوق قانونی، اخلاقی و سیاسی، قواعدی است که پیکره این علوم را تشکیل می دهد؛ برای مثال حق امنیت جسمانی اشخاص از قاعده کیفری ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست می آید. با این وصف، هیچ حقی را نمی توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد، زیرا خود این قواعد، بر اساس منطق و مبنایی وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم، از آن به نظریه حق تعبیر می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا مهم ترین نظریه های حق، مبانی فلسفی وضع قواعد مذکور و ریشه های پنهان حق، تفکیک هر یک از حقوق از دیگری و نسبت آنها با آزادی و... تبیین گردد.

نویسنده: آلیستر مک گراث

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 526 کیلوبایت

توضیحات: انتقال به مدرنیته

این نوشتار به بررسی تحولات فکری و اعتقادی در مسیحیت غرب از اواخر قرون وسطی تا زمان ورود به دوره روشنگری و روی آوردن به جهان بینی عقل گرایانه می پردازد. نویسنده دوران یاد شده را به چهار بخش تقسیم می کند:
1- حکمت مدرسی در اواخر قرون وسطی
2- اومانیسم در دوره رنسانس
3- نهضت اصلاح دینی
4- دوره پس از نهضت اصلاح دینی

نویسنده: احمد حسین شریفی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 570 کیلوبایت

توضیحات: خردورزی (مجموعه از چشم انداز امام علی (ع))

درباره جایگاه عقل و خردورزی در دین بسیار سخن گفته اند. عده ای، با هدف پاسداشت حرمت وحی منزلت عقل را فروكاسته، جمعی به منظور عزت عقل، دین را تضعیف نموده و گروه سوم كه خردگرایان معتدل و پیروان مكتب اهل بیت (ع) هستند، به دور از هرگونه افراط و تفریط با مراجعه به متون اصیل اسلامی، از یك سو مقام و منزلت عقل را ستوده و آن را حجت و پیامبر درونی معرفی كرده اند، و از سوی دیگر با انگشت نهادن بر كاستی های ابزار ادراكی انسان و بیان لغزش گاه های آن، شرایط لازم تفكر صحیح و حق نما را بیان داشته اند. آنها عقل و وحی را دو بال پرواز به سوی حقیقت دانسته ‌اند.
كتاب حاضر با هدف معرفی جایگاه خرد از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) به بررسی اهمیت و جایگاه والای خردورزی و تفقه در دین، تربیت و هدایت عقل و بیان لغزش گاه ‌های اندیشه از قبیل تمایلات نفسانی، استبداد در اندیشه و تقلید كوركورانه و قلمرو عقل و حدود توانایی آن، می پردازد.

نویسنده: فروزان راسخی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 537 کیلوبایت

توضیحات: علم النفس گیتا

گیتا کتاب عجیبی است. در عین حال که انجام کامل منطقی و مباحث سازگار فلسفی در آن دیده نمی شود ـ به عنوان نمونه، در باب علم النفس، نه تنها از هیچ یک از تقسیم بندی های رایج پیروی نمی کند، بلکه حداقل یازده مقوله جدا از هم را در این باب طرح می کند ـ اما سخت تأثیرگذار و نافذ است و در ابقای پیام خود توفیق چشمگیری دارد. گیتا دارای همان ویژگی است که همه کتب مقدس دارند، یعنی «آشفتگی و تکرار مطالب.» این دو ویژگی، از آنجا که در تربیت انسان کارآیی بسیار دارد، حسن این کتب محسوب می شود نه عیب آن ها. در عین حال که هیچ نظم و ترتیب منطقی در مباحث مطروحه در گیتا به چشم نمی خورد. اما یک تداعی معانی جالب و دل انگیز که از لحاظ درونی پیوستگی کافی با هم دارد، در آن احساس می شود. این امر باعث رفع ملال خواننده و جلب توجه او می گردد. هر مطلبی فقط در یک جانیامده، بلکه در مواضع مختلف و با بیانات متنوع تکرار شده است، تا تأثیر بیشتری در روح انسان بگذارد. به نظر می آید پرداختن به هر بحثی در گیتا مستلزم پرداختن به کل آن است. گیتا می خواهد «راه رستگاری» را نشان دهد. از این رو هر بحثی کم یا بیش با این مقصد اصلی ارتباط دارد و خواننده را قدم به قدم به قلب کتاب نزدیک می کند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فلسفه،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
type=text/javascript>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات